Wijzigingen aan Vlaamse registratierechten in 2024

 

  • Een opstalhouder of erfpachter moet registratierechten betalen op de totale vergoedingen die hij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Sinds 1 januari 2024 is dit tarief gestegen van 2% naar 5%. (Ter opfrissing: het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 99 jaar. Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 15 tot maximaal 99 jaar.)
  • De registratierechten voor huurovereenkomsten (0,2%) blijven ongewijzigd.
  • De methode van meeneembaarheid van het verkooprecht in het Vlaams Gewest wordt afgeschaft voor alle nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024. Dankzij dit systeem van meeneembaarheid door teruggave of verrekening konden kopers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een gedeelte van het verkooprecht op een eerdere aankoop verrekenen met het verkooprecht op een nieuwe aankoop.

Overzicht tarieven 2024 verkooprecht in het Vlaamse Gewest:

Standaard tarief: 12%

Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen: 10%

Verlaagde tarieven

Enige eigen woning: 3%

Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie: 1%

Enige eigen woning kwalificerend als beschermd monument: 1%

Aankoop door beroepsverkopers: 4%

Aankoop van een sociale woning: 1,5%

Aankoop van een woning voor sociale verhuur

Aankoop van beschermde monumenten: Halvering van het normale tarief (tenzij enige eigen woning)

Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van ongebouwde landgoederen: Vrijgesteld, 6% of 10%

  • Wie in aanmerking wil komen voor een bijkomende vermindering, dan moet in de eerste plaats voldaan worden aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief van een enige eigen woning. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs.

Voor woningen die niet gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel: Max. ? 220.000 (Aankoopakten vanaf 1/1/2022)

Voor woningen die gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel: Max. ? 240.000 (Aankoopakten vanaf 1/1/2022)

Bijkomende vermindering

Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning: ? 2.800

Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie: ? 960

  • Het verdeelrecht is een registratiebelasting die verschuldigd is bij de verdeling van een onroerend goed dat aan verschillende mede-eigenaars behoort. Het algemeen tarief bedraagt 2,5%. Dat tarief verlaagt naar 1% bij transacties tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

 

FRWRD Accountants maakt het verschil met hun inzet en staat garant voor een goede opvolging.

Rumix - Ruddervoorde
Rumix - Ruddervoorde

Het advies van FRWRD is van goudwaarde. Ze ondernemen mee met jou.

Wheel Service Maertens - Jabbeke
Wheel Service Maertens - Jabbeke

FRWRD houdt de vinger aan de pols en zorgt dat er geen fouten gemaakt worden.

Brouwerij Strubbe - Ichtegem
Brouwerij Strubbe - Ichtegem

Meer blogposts