Investeringen 2023: gewijzigde percentages investeringsaftrek

 

Via de investeringsaftrek kan een onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

Eenmalige investeringsaftrek

Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 gold tijdelijk een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25% voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Voor investeringen uitgevoerd sinds 1 januari 2023 bedraagt dit tarief opnieuw 8%.

Als gevolg van de stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen werden de percentages voor vennootschappen voor "bijzondere investeringen" met betrekking tot aanslagjaar 2024 verhoogd. Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2024 gelden de volgende percentages:

  • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
  • 20,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)
  • 27,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2023, de zogenaamde gebroken boekjaren, gelden de volgende percentages:

  • 13,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
  • 13,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen (enkel voor kleine vennootschappen)
  • 20,5% voor investeringen in beveiliging (enkel voor kleine vennootschappen)

Voor kleine vennootschappen is het zinvol om na te gaan of ze geen gebruik kunnen maken van de bijzondere investeringsaftrekken, in plaats van de gewone eenmalige investeringsaftrek van 8%.

Het percentage van investeringsaftrek voor de volgende investeringen is opnieuw hetzelfde:

  • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur
  • 30% voor zeeschepen
  • 3% voor hergebruik van verpakkingen

Gespreide investeringsaftrek

Naast de eenmalige investeringsaftrekken bestaat er ook nog de gespreide investeringsaftrek. Bij de gespreide investeringsaftrek wordt er rekening gehouden met de fiscaal aangenomen afschrijvingen. De gespreide investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling is van toepassing op kleine en grote vennootschappen.

Voor afschrijvingen gedaan op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt de investeringsaftrek 27,5%. Dit percentage is van toepassing op investeringen verkregen of tot stand gebracht sinds 1 januari 2023 verbonden aan aanslagjaar 2024. Voor grote en kleine vennootschappen die investeren sinds 1 januari 2023 verbonden met het aanslagjaar 2023 bedraagt de investeringsaftrek 20,5% voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Het advies van FRWRD is van goudwaarde. Ze ondernemen mee met jou.

Wheel Service Maertens - Jabbeke
Wheel Service Maertens - Jabbeke

FRWRD Accountants maakt het verschil met hun inzet en staat garant voor een goede opvolging.

Rumix - Ruddervoorde
Rumix - Ruddervoorde

FRWRD Accountants werkt met visie en zoekt altijd naar de beste oplossingen op lange termijn.

John Bulteel & Els Legein - BJ Create
John Bulteel & Els Legein - BJ Create